Om DH Solutions


Sedan 1972 har vi hjälpt våra uppdragsgivare att använda IT för att förenkla och underlätta medarbetarnas vardag. Vår styrka ligger i att kombinera lång branscherfarenhet med stort tekniskt kunnande och en kundnära arbetsmodell. Att skapa kundnytta som genererar bättre affärer - det är vår syn på smarta IT-lösningar.

Eller som vi kortfattat säger i vår slogan: Smarta IT-lösningar för bättre affärer.

Vi arbetar idag inom följande områden;

 • SYSTEMTEKNIK
 • DRIFTSTJÄNSTER
 • SYSTEMUTVECKLING
 • WEBBUTVECKLING
 • UTBILDNING
 • AFFÄRSSYSTEM

Inom dessa områden har vi en både bred och djup kompetens för att möta dina krav på oss som leverantör. Dessutom strävar vi alltid efter att fördjupa vår relation till dig som kund och på så sätt vara din långsiktiga samarbetspartner.

Våra värderingar

 • Glädje
 • Ansvar
 • Tillit

Våra egenskaper

 • Trygga och pålitliga
 • Kreativa och innovativa
 • Professionella och verksamhetskunniga 

Vårt löfte

Smarta IT-lösningar för bättre affärer

Live Chat Software